The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


.Executive Dinner Executive Dinner

Банкетите за ръководители от компанията GEN - The Global Executive Network (Глобалната мрежа за ръководители) са най-добрите места за обмен на мнения с ръководители, опитни вътрешни хора в промишлеността, буквално във всички отрасли на промишлеността, такива като автомобилната, авиационно-космическата и отбраната, въздушните линии, финансовите услуги, банкирането, застрахователното дело, биологическите науки, потребителските стоки, комуникационните услуги, дискретното производство, транспорта и логистиката, образованието, енергетиката, медицинските устройства, продажбите на дребно, хотелиерството и свободното време, производството, издателската дейност, природните богатства, високите технологии, продажбите на едро, селското стопанство, ателиетата и мрежите, комуналните предприятия и др. и научаването за най-новите и най-важните тенденции в промишлеността.

Банкетите за ръководители се посещават от 15 до 25 гости и се провеждат само в най-добрите ресторанти, започвайки от 18:30 часа и продължавайки през вечерта.