The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Професионален съвет Executive Dinner

Задължения на Професионалния съвет

Професионалният съвет на „GEN - The Global Executive Network” осъществява мониторинг над професионалното качество на Мероприятията. Основните цели са подобряване на съдържанието на темите и разпознаване на новите тенденции в ранните им етапи на развитие, така че бързо да могат да бъдат разработени Мероприятия, посветени на тях. Това означава, че Мероприятията на „GEN - The Global Executive Network” винаги изключително добре съответстват на нуждите на пазара.

Професионалният съвет е основан през Октомври 2006 г. Той се състои от мениджъри от различни отрасли на промишлеността, които изказват своите лични виждания по време на Мероприятията и в разглежданите в тях теми. Мероприятията на GEN - The Global Executive Network използват предимството от многогодишния опит на членовете на Професионалния съвет в най-различни отрасли на стопанската дейност и натрупването на това ноу-хау. Постоянните срещи и допълнителните телефонни конференции осигуряват ефективно, бързо и целенасочено сътрудничество.


Членове на Професионалния съвет


Heike Flster
Хайке Фьолстер
"Първото ми посещение на мероприятие на „Global Executive Network” беше достатъчно, за да ме убеди, че идеята и концепцията са добри. Никъде другаде не мога да намеря това идеално съчетание на предаване на знания, създаване на контакти и използване на време – идеално за мениджърите. Като член на Професионалния съвет бих искала да работя за по-нататъшното разпространение на тази концепция." 

Daniel G. Zeidler
Даниел Г. Цайдлер
"Харесва ми организацията и идеята зад мероприятията на „GEN – The Global Executive Network” – да провежда презентации за тенденциите и идеите за ограничена, но внимателно подбрана група от хора. Убеден съм, че тази концепция ще осигури максимално ниво на качество и насоченост към нуждите на потребителите с подкрепата на мрежа от висококачествени специалисти, и бих искал активно да съдействам за по-нататъшното развитие на тази концепция и сферата ѝ на влияние." 

Craig Ambler Крейг Амблер
"Подходът на GEN към създаването на контакти е една освежаваща промяна. Не само от гледна точка на „да се запознаем”, а и визирайки едно стремглаво гмурване в осигуряването на съвместна работа, споделяне на опит от работата в отрасъла. Аз лично съм запален по осигуряването на това, нашия отрасъл и професионалистите, работещи в него, да създават една атмосфера, преизпълнена със сътрудничество и иновации, и GEN ни предоставя тази платформа."

Tom Coley
Том Колей
"В постоянно променящия си свят на бизнеса, където нивото на комплексност се повишава експоненциално, ролята, която играе „GEN - The Global Executive Network” (GEN) чрез своите специализирани мероприятия, никога не е била толкова важна и своевременна с помощта, която тя оказва на бизнеса да се справи с многобройните промени чрез предаването на знания и създаването на контакти."

Johannes Mller
Джоханес Мюлер
"Мрежовото мислене е основата за работа в мрежи. Концепцията на „GEN - The Global Executive Network” съединява тези две части и е точно това от което се нуждаят хората, вземащи решения и ръководителите в бизнеса. Като експерт от Професионалния съвет аз активно допринасям за развитието за тази концепция."

Alexander Krotz
Александер Кротц
"Създаването на контакти е важно и в бързо развиващите се индустрии то е незаменимо – сега всички разбират това. Концепцията на „Global Executive Network” е уникална и отваря напълно нови пътища за създаването на контакти с други хора от същата индустрия, в подходящ и загрижен за стила контекст. Тази концепция ме привлече по време на моя първи Банкет за ръководители. Щастлив съм, че мога да имам принос с идеите си като член на Професионалния съвет." 

Martina Rothe Obregon
Мартина Рофе Обрегон
"Никога по-рано светът не е бил толкова взаимосвързан и никога по-рано не се е променял по-бързо, отколкото в днешно време. Откритият светоглед, насочен към сътрудничество, е основата за успешна работа в икономическата среда днес. Като член на консултативния съвет на „GEN - The Global Executive Network” с нетърпение очаквам да общувам с професионалисти от различни сфери, и се надявам да обогатя консултативния съвет с моя разнообразен опит в областта на Международния маркетинг във водещи глобални компании, произвеждащи стоки за масова употреба." 

EricClurfain Ерик Клурфайн
"В един свят с пазари, които са под въздействието на постоянна промяна, скорост, иновации и глобализация, влиятелните лидери на многонационални организации повече от всякога имат нужда от ефективни инструменти, които могат моментално да им помогнат в боравенето с тънкостите на техния бизнес, получавайки достъп до междуотраслови знания и ефикасно създаване на контакти със своите колеги от цял свят. Това са уникалните особености, които „GEN - The Global Executive Network” предлага на своите членове чрез своята ексклузивна мултикултурна платформа за мероприятия."

Andreas Blass
Андреас Блас
"В глобалния съвременен свят и мултикултурното бизнес общество професионалното взаимодействие и гледища върху значими въпроси имат жизненоважно значение за прогреса и иновациите. Консултативният съвет на „GEN - The Global Executive Network” чудесно отразява това и е съвършена платформа за поощряване и разпространение на тези изключително важни за успеха ценности." 

Eike Martini Ейке Мартини
"GEN е рафинирала идеята за сътрудничество до съвършенство и създава ползи за всеки участник, прилагайки своя високопрофесионален подход. Възхищава ме това, че никога не знаете предварително, докъде ще стигне дискусията и какво може да ви бъде полезно. Тъй като мрежата и идеите постоянно се разрастват и процесът постоянно се оптимизира, аз наистина се гордея с това, че мога да допринеса за този успех."

Greg Serian Грег Сериан
"GEN предоставя специална среда и формат на компаниите, където те могат да представят в най-добрата светлина своите услуги и продукти. На компаниите им се предоставя съответното време за да могат те ефикасно да сътрудничат с участниците, всички от които са старши мениджъри – професионалисти. Също така присъства елементът на допълнителна полза от срещите и създаването на контакти с колеги – съмишленици, задаването на въпроси и споделянето на идеи. С нетърпение очаквам да стана част от екипа на GEN и да отведа GEN до следващото ниво."

Dagmar Grossmann
Дагмар Гросман
"Смятам, че „GEN – The Global Executive Network” е изключително ценен инструмент за бизнеса, тъй като създаването на връзки е важна част от него. То ни помага да срещнем много интересни хора, да взаимодействаме с тях, да споделяме опита си на най-високо ниво, да намираме нови контакти и да развиваме и поддържаме старите контакти." 

Philippe Signer Филипе Сигнер
"Когато пазарите, нуждите на потребителите и очакванията постоянно се променят, стратегиите и параметрите на планирането се нуждаят от често актуализиране и модифициране. Затова сътрудничеството, междуотрасловият обмен на идеи и иновации, а също така споделянето на опит стават все по-важни. Компанията „GEN - The Global Executive Network” е идеалната платформа и институция за тази цел."

Philippe Perrodin
Филипе Перодин
"Когато ми предложиха да се присъединя към „GEN - The Global Executive Network”, аз веднага повярвах в дадената ми възможност да споделям вижданията си с колегите си в бизнеса, да сравнявам и да допринасям.  Като активен член на клуба с радост очаквам разпространението на тази концепция."

Udo Bieletzki
Удо Биелетзки
"Скоростта, с която новите тенденции се превръщат в атрактивни Мероприятия с убедително съдържание е това, което ме привлича в „GEN - The Global Executive Network”. Като член на Съвета аз се радвам да работя върху проектирането на Мероприятията, които предлагат автентична добавена стойност и напълно съответстват на нуждите на пазара." 

Andreas Schneider
Андреас Шнайдер
"Постоянната оптимизация изисква добре структурирана организация, в която се отделя място за развитието на нови решения. Подкрепям идеята за този форум, свързана с презентацията на нови решения и тенденции в промишлеността и осигуряването на персонал със заключителни анализи в дискусии и сътрудничество, защото импулсът, създаден по този начин, става двигател за продължаващите се иновации и оптимизации в интересите на и двете страни." 

Mark Day
Марк Дей
"Границите и бариерите за търговията вече не съществуват в света на търговията и единствената граница за успеха ни в бизнеса е нашето мислене и способността ни да създаваме и след това да използваме бъдещето за нашите организации. „GEN - The Global Executive Network” предоставя страхотната възможност за ръководителите – съмишленици да се срещат и да се сблъскат с предизвикателства за своето мислене, и да разширяват своята интуиция за това, какви възможности съществуват за конкурентните предимства на техните организации. Гордея се с това, че съм член на Професионалния съвет и с това, че мога да помагам за по-нататъшното подобряване на чудесните мероприятия за създаване на контакти, които се провеждат из целия свят."

Gudrun Tauer
Гудрун Тауер
"Активният обмен на знания по време на лекциите и съвместната работа с участници с подобни интереси – това е най-подходящата и убедителна комбинация. Постоянното подобряване на презентациите и развитието на концепцията на „GEN - The Global Executive Network”, за което аз допринасям като член на Професионалния съвет, осигуряват поддържането на високото качество на Мероприятията." 

Juan Jose Foncillas Rosell
Хуан Хосе Фонсийас Росел
"GEN - The Global Executive Network” е разработила една много интересна концепция за междуотраслови и крос-функционални мероприятия, които предлагат ценни възможности за създаване както за професионални, така и на лични контакти. Обменът на опит с други мениджъри разширява моето виждане и разбиране за различните отрасли. Искам да допринеса за Професионалния съвет на „GEN - The Global Executive Network”, обогатявайки междукултурните, международните и междуотрасловите аспекти на сътрудничеството, трите аспекта, които ще стават все по-важни във времето, когато глобализацията играе все по-голяма роля в съвременната икономическа обстановка."

Meinrad W. Zähner Мейнрад В. Ценер
"The Global Executive Network 'GEN” е уникална платформа и резонатор за срещи с крос-функционални трансгранични колеги от съответните отрасли за обсъждането на стратегически предизвикателства в бизнеса, тенденции в съответната индустрия, операционни решения, и за разширяване на техните разбирания за конкурентните възможности и предимства за техните собствени организации. GEN предоставя идеалната възможност за обмяна на експертни знания, сътрудничество между ръководители и управление на времето."

Heiko Scharding
Хейко Шардинг
"Мероприятията на „GEN - The Global Executive Network” ми позволяват да науча за съвременните тенденции бързо и без затруднение. По-специално, обмяната с участниците от най-различни отрасли на стопанската дейност имат огромна ценност за мен. Като член на Съвета аз се радвам да сътруднича в разглеждането на въпроси, ориентирани към бъдещето и иновациите."