The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Професионален съвет Executive Dinner

Задължения на Професионалния съвет

Професионалният съвет на „GEN - The Global Executive Network” осъществява мониторинг над професионалното качество на Мероприятията. Основните цели са подобряване на съдържанието на темите и разпознаване на новите тенденции в ранните им етапи на развитие, така че бързо да могат да бъдат разработени Мероприятия, посветени на тях. Това означава, че Мероприятията на „GEN - The Global Executive Network” винаги изключително добре съответстват на нуждите на пазара.

Професионалният съвет е основан през Октомври 2006 г. Той се състои от мениджъри от различни отрасли на промишлеността, които изказват своите лични виждания по време на Мероприятията и в разглежданите в тях теми. Мероприятията на GEN - The Global Executive Network използват предимството от многогодишния опит на членовете на Професионалния съвет в най-различни отрасли на стопанската дейност и натрупването на това ноу-хау. Постоянните срещи и допълнителните телефонни конференции осигуряват ефективно, бързо и целенасочено сътрудничество.


Членове на Професионалния съвет


Meinrad W. Zähner Мейнрад В. Ценер
"The Global Executive Network 'GEN” е уникална платформа и резонатор за срещи с крос-функционални трансгранични колеги от съответните отрасли за обсъждането на стратегически предизвикателства в бизнеса, тенденции в съответната индустрия, операционни решения, и за разширяване на техните разбирания за конкурентните възможности и предимства за техните собствени организации. GEN предоставя идеалната възможност за обмяна на експертни знания, сътрудничество между ръководители и управление на времето."

Philippe Signer Филипе Сигнер
"Когато пазарите, нуждите на потребителите и очакванията постоянно се променят, стратегиите и параметрите на планирането се нуждаят от често актуализиране и модифициране. Затова сътрудничеството, междуотрасловият обмен на идеи и иновации, а също така споделянето на опит стават все по-важни. Компанията „GEN - The Global Executive Network” е идеалната платформа и институция за тази цел."

Johannes Mller
Джоханес Мюлер
"Мрежовото мислене е основата за работа в мрежи. Концепцията на „GEN - The Global Executive Network” съединява тези две части и е точно това от което се нуждаят хората, вземащи решения и ръководителите в бизнеса. Като експерт от Професионалния съвет аз активно допринасям за развитието за тази концепция."

Heiko Scharding
Хейко Шардинг
"Мероприятията на „GEN - The Global Executive Network” ми позволяват да науча за съвременните тенденции бързо и без затруднение. По-специално, обмяната с участниците от най-различни отрасли на стопанската дейност имат огромна ценност за мен. Като член на Съвета аз се радвам да сътруднича в разглеждането на въпроси, ориентирани към бъдещето и иновациите."

Martina Rothe Obregon
Мартина Рофе Обрегон
"Никога по-рано светът не е бил толкова взаимосвързан и никога по-рано не се е променял по-бързо, отколкото в днешно време. Откритият светоглед, насочен към сътрудничество, е основата за успешна работа в икономическата среда днес. Като член на консултативния съвет на „GEN - The Global Executive Network” с нетърпение очаквам да общувам с професионалисти от различни сфери, и се надявам да обогатя консултативния съвет с моя разнообразен опит в областта на Международния маркетинг във водещи глобални компании, произвеждащи стоки за масова употреба." 

Greg Serian Грег Сериан
"GEN предоставя специална среда и формат на компаниите, където те могат да представят в най-добрата светлина своите услуги и продукти. На компаниите им се предоставя съответното време за да могат те ефикасно да сътрудничат с участниците, всички от които са старши мениджъри – професионалисти. Също така присъства елементът на допълнителна полза от срещите и създаването на контакти с колеги – съмишленици, задаването на въпроси и споделянето на идеи. С нетърпение очаквам да стана част от екипа на GEN и да отведа GEN до следващото ниво."

EricClurfain Ерик Клурфайн
"В един свят с пазари, които са под въздействието на постоянна промяна, скорост, иновации и глобализация, влиятелните лидери на многонационални организации повече от всякога имат нужда от ефективни инструменти, които могат моментално да им помогнат в боравенето с тънкостите на техния бизнес, получавайки достъп до междуотраслови знания и ефикасно създаване на контакти със своите колеги от цял свят. Това са уникалните особености, които „GEN - The Global Executive Network” предлага на своите членове чрез своята ексклузивна мултикултурна платформа за мероприятия."

Udo Bieletzki
Удо Биелетзки
"Скоростта, с която новите тенденции се превръщат в атрактивни Мероприятия с убедително съдържание е това, което ме привлича в „GEN - The Global Executive Network”. Като член на Съвета аз се радвам да работя върху проектирането на Мероприятията, които предлагат автентична добавена стойност и напълно съответстват на нуждите на пазара." 

Andreas Schneider
Андреас Шнайдер
"Постоянната оптимизация изисква добре структурирана организация, в която се отделя място за развитието на нови решения. Подкрепям идеята за този форум, свързана с презентацията на нови решения и тенденции в промишлеността и осигуряването на персонал със заключителни анализи в дискусии и сътрудничество, защото импулсът, създаден по този начин, става двигател за продължаващите се иновации и оптимизации в интересите на и двете страни." 

Daniel G. Zeidler
Даниел Г. Цайдлер
"Харесва ми организацията и идеята зад мероприятията на „GEN – The Global Executive Network” – да провежда презентации за тенденциите и идеите за ограничена, но внимателно подбрана група от хора. Убеден съм, че тази концепция ще осигури максимално ниво на качество и насоченост към нуждите на потребителите с подкрепата на мрежа от висококачествени специалисти, и бих искал активно да съдействам за по-нататъшното развитие на тази концепция и сферата ѝ на влияние." 

Heike Flster
Хайке Фьолстер
"Първото ми посещение на мероприятие на „Global Executive Network” беше достатъчно, за да ме убеди, че идеята и концепцията са добри. Никъде другаде не мога да намеря това идеално съчетание на предаване на знания, създаване на контакти и използване на време – идеално за мениджърите. Като член на Професионалния съвет бих искала да работя за по-нататъшното разпространение на тази концепция." 

Gudrun Tauer
Гудрун Тауер
"Активният обмен на знания по време на лекциите и съвместната работа с участници с подобни интереси – това е най-подходящата и убедителна комбинация. Постоянното подобряване на презентациите и развитието на концепцията на „GEN - The Global Executive Network”, за което аз допринасям като член на Професионалния съвет, осигуряват поддържането на високото качество на Мероприятията." 

Tom Coley
Том Колей
"В постоянно променящия си свят на бизнеса, където нивото на комплексност се повишава експоненциално, ролята, която играе „GEN - The Global Executive Network” (GEN) чрез своите специализирани мероприятия, никога не е била толкова важна и своевременна с помощта, която тя оказва на бизнеса да се справи с многобройните промени чрез предаването на знания и създаването на контакти."

Dagmar Grossmann
Дагмар Гросман
"Смятам, че „GEN – The Global Executive Network” е изключително ценен инструмент за бизнеса, тъй като създаването на връзки е важна част от него. То ни помага да срещнем много интересни хора, да взаимодействаме с тях, да споделяме опита си на най-високо ниво, да намираме нови контакти и да развиваме и поддържаме старите контакти." 

Craig Ambler Крейг Амблер
"Подходът на GEN към създаването на контакти е една освежаваща промяна. Не само от гледна точка на „да се запознаем”, а и визирайки едно стремглаво гмурване в осигуряването на съвместна работа, споделяне на опит от работата в отрасъла. Аз лично съм запален по осигуряването на това, нашия отрасъл и професионалистите, работещи в него, да създават една атмосфера, преизпълнена със сътрудничество и иновации, и GEN ни предоставя тази платформа."

Juan Jose Foncillas Rosell
Хуан Хосе Фонсийас Росел
"GEN - The Global Executive Network” е разработила една много интересна концепция за междуотраслови и крос-функционални мероприятия, които предлагат ценни възможности за създаване както за професионални, така и на лични контакти. Обменът на опит с други мениджъри разширява моето виждане и разбиране за различните отрасли. Искам да допринеса за Професионалния съвет на „GEN - The Global Executive Network”, обогатявайки междукултурните, международните и междуотрасловите аспекти на сътрудничеството, трите аспекта, които ще стават все по-важни във времето, когато глобализацията играе все по-голяма роля в съвременната икономическа обстановка."

Mark Day
Марк Дей
"Границите и бариерите за търговията вече не съществуват в света на търговията и единствената граница за успеха ни в бизнеса е нашето мислене и способността ни да създаваме и след това да използваме бъдещето за нашите организации. „GEN - The Global Executive Network” предоставя страхотната възможност за ръководителите – съмишленици да се срещат и да се сблъскат с предизвикателства за своето мислене, и да разширяват своята интуиция за това, какви възможности съществуват за конкурентните предимства на техните организации. Гордея се с това, че съм член на Професионалния съвет и с това, че мога да помагам за по-нататъшното подобряване на чудесните мероприятия за създаване на контакти, които се провеждат из целия свят."

Eike Martini Ейке Мартини
"GEN е рафинирала идеята за сътрудничество до съвършенство и създава ползи за всеки участник, прилагайки своя високопрофесионален подход. Възхищава ме това, че никога не знаете предварително, докъде ще стигне дискусията и какво може да ви бъде полезно. Тъй като мрежата и идеите постоянно се разрастват и процесът постоянно се оптимизира, аз наистина се гордея с това, че мога да допринеса за този успех."

Andreas Blass
Андреас Блас
"В глобалния съвременен свят и мултикултурното бизнес общество професионалното взаимодействие и гледища върху значими въпроси имат жизненоважно значение за прогреса и иновациите. Консултативният съвет на „GEN - The Global Executive Network” чудесно отразява това и е съвършена платформа за поощряване и разпространение на тези изключително важни за успеха ценности." 

Alexander Krotz
Александер Кротц
"Създаването на контакти е важно и в бързо развиващите се индустрии то е незаменимо – сега всички разбират това. Концепцията на „Global Executive Network” е уникална и отваря напълно нови пътища за създаването на контакти с други хора от същата индустрия, в подходящ и загрижен за стила контекст. Тази концепция ме привлече по време на моя първи Банкет за ръководители. Щастлив съм, че мога да имам принос с идеите си като член на Професионалния съвет." 

Philippe Perrodin
Филипе Перодин
"Когато ми предложиха да се присъединя към „GEN - The Global Executive Network”, аз веднага повярвах в дадената ми възможност да споделям вижданията си с колегите си в бизнеса, да сравнявам и да допринасям.  Като активен член на клуба с радост очаквам разпространението на тази концепция."