The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Odborná rada Executive Dinner

Povinnosti Odborné rady

Odborná rada GEN - The Global Executive Network dohlíží na vysokou kvalitu pořádaných akcí. Základními cíli je volba témat a rozpoznávání nových trendů již v jejich začátcích, abyc mohly být zahrnuty do těchto akcí co nejdříve. Díky tomu jsou GEN - The Global Executive Network akce vždy extrémně relevantní vzhledem k vývoji na trhu.

Odborná rada GEN - The Global Executive Network vznikla v říjnu 2006. Je tvořena manažery z různých průmyslových odvětví, kteří nahlíží na akce a zde zmiňovatá témata z jejich vlastního úhlu pohledu. GEN - The Global Executive Network těží z mnohaletých zkušeností členů této rady v různorodých odvětví průmyslu a zde nashromážděného know-how. Pravidelné schůze a dodatečné telefonní konference zajišťují účinnou, rychlou, a cílenou spolupráci.


Členové Odborné rady


Philippe Signer Philippe Signer
"Pokud se trhy, zákaznícké potřeby a očekávání neustále mění, strategie a plánovaní potřebují časté aktualizace a úpravy. Vytváření kontaktů, výměna myšlenek, nápadů a zkušeností mezi odvětvími se proto stává stále více důležitá. GEN- The Global Executive Network je ideální platformou a institucí."

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN- The Global Executive Network vyvinula velmi zajímavý koncept pro akce napříč odvětvími, které nabízejí cenné příležitosti pro profesionální i osobní vazby. Výměna zkušeností s ostatními manažery rozšiřuje můj rozhled a porozumění různým odvětvím. Chci přispět Odborné radě GEN- The Global Executive Network přostřednictvím multikulturních, mezinárodních a meziodvětvových aspektů vytváření sítě, což jsou tři vlastnosti, které budou stále více a více podstatné, jelikož globalizace hraje stale výraznější roli v dnešním podnikatelském prostředí."

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Když jsem byl osloven, abych se připojil k GEN- The Global Executive Network, ihned jsem byl nadšený z příležitosti vyměňovat si názory s obchodními kolegy, porovnávat a přispívat. Jako aktivní člen se těším na další rozvoj této myšlenky."

Tom Coley
Tom Coley
"V neustále se měnícím obchodním světě, kde složitost roste exponenciálně, role, kterou GEN- The Global Executive Network zastává díky přizpůsobivým akcím, nikdy nebyla vhodnější a včas nápomocná řešit nesčetné množsví změn prostřednictvím předávání znalostí a vytváření kontaktů."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Rychlost, jakou jsou nové trendy převedeny do akcí s velkou atraktivitous a přesvědčivý obsah, je to, co mě přitahuje na GEN- The Global Executive Network. Jako člena Rady mě baví pracovat na navrhování akcí, které nabízejí skutečnou přidanou hodnotu a přesně sedí na potřeby trhu." 

Eike Martini Eike Martini
"GEN propracovala myšlenku navazování kontaktů k dokonalosti a vysoce profesionální přístup přináší výhody pro každého účastníka. Co mě fascinuje, je, že nikdy nevíte předem, kam diskuze dospěje a co si z ní odnesete. Vzhledem k tomu, že sítě I myšlenky se neustále rozvíjí a tento proces je pravidelně optimalizován, jsem opravdu hrdý, že se podílím na tomto úspěchu."

EricClurfain Eric Clurfain
"Vě světě a trhu řízeném neustálou změnou, rychlostí, inovací a globalizací, vlivní vůdci multikulturních organizací více než kdy před tím potřebují efefktivní nástroj, který jim okamžitě může pomoci vypořádat se se spletitostmi jejich byznusu díky přístupu k znalostem napříč odvětvími a efektivnímu propojení s jejich protějšky z celého světa. Toto jsou jedinečné vlastnosti, které GEN- The Global Executive Network nabízí svým členům prostřednictvím své exkluzivní multikulturní platformy akcí."

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"GEN- The Global Executive Network akce mi umožňují rychle a bezproblémově dozvědět se o současných trendech na trhu. Zejména výměny mezi jednotlivými účastníky z různých odvětví pro mě mají obrovskou hodnotu. Jako člen rady si užívám spolupráci na tématech a inovacích pro budoucnost."

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Líbí se mi nastavení a myšlenka akcí GEN- The Global Executive Network, tedy prezentace trendů a nápadů pro omezenou, avšak pečlivě vybranou skupinu lidí. Jsem přesvědčen o její koncepci zajistit co nejvyšší kvalitu a orientaci na zákazníka s podporou sítě odborníků na vysoké úrovni a rád bych se aktivně podílel a dalším rozvoji tohoto konceptu a jeho vlivu." 

Greg Serian Greg Serian
"GEN poskytuje na míru přizpůsobené prostředí a formát pro firmy, aby náležitě mohli prezentovat své služby a výrobky. Pro podniky je k dispozii přiměřená doba, aby efektivně spolupracovali s návštěvníky, kde všichni jsou zkušenými odborníky. Výhodou také je setkávání se se stejně smýšlejícími kolegy, s cílem klást otázky a sdílet nápady. Těším se, že budu součástí GEN týmu a posunu GEN na další úroveň."

Mark Day
Mark Day
"Obchodní hranice a bariéry v byznysu již neexistují, a jediným omezením pro náš obchodní úspěch je naše myšlení a schopnost vytvářet a následně využívat budoucnost pro naše organizace. GEN- The Global Executive Network poskytuje obrovskou příležitost pro podobně smýšlející manažery setkat se a probírat jejich myšlení a rozšířit pohled na to, jaké existují možnosti pro zisk konkurenční výhody pro jejich organizace. Jsem hrdý na to být členem Odborné rady a pomáhat dále rozvíjet vynikající akce, které fungují po celém světě."

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Průběžná optimalizace vyžaduje dobře strukturovanou organizaci s prostorem pro vývoj nových řešení. Podporuji myšlenku tohoto fóra týkající se prezentace nových řešení a trendů v průmyslu a personalistice s průkaznou analýzou v diskuzích a při vytváření kontaktů, neboť impulz tím vytvořený se stává hnací silou pro pokračující inovace a optimalizaci v zájmu obou stran." 

Andreas Blass
Andreas Blass
"V dnešním globálním světě a multikulturní ochodní společnosti odborné výměny informací a různé úhly pohledu na důležité otázky jsou velmi podstatné pro vývoj a inovaci. Odborná rada GEN- The Global Executive Network toto dokonale odráží, a je ideání platformou pro podporu a šíření těchto hodnot důležitých pro úspěch."  

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Utváření sítě je důležité, a v rychle se rozvíjejících odvětvích nepostradatelné – každý si to už nyní uvědomuje. Myšlenka The Global Executive Network je jedinečná a otevírá zcela nové možnosti pro přicházení do styku s jinými lidmi ze stejného odvětví, na základě vhodného a vědomě zvoleného kontextu. Byl jsem zaskočen tímto pojetím na mé první exekutivní večeři. Jsem šťastný, že mohu přispívat svými myšlenkami jako člen Odborné rady." 

Craig Ambler Craig Ambler
"Přístup GEN k navazování kontaktů je osvěžující změnou. Nejen z hlediska poznávání se, ale také z přímého zajišťování vytváření kontaktů, sdílení zkušeností. Osobně bych chtěl zajistit, aby naše průmyslové odvětví a odborníci v něm mohli spolupracovat na inovační platform kterou GEN poskytuje."

Johannes Mller
Johannes Müller
"Síťové myšlení je základem pro práci ve společnosti. Pojetí GEN- The Global Executive Network přináší oboje dohromady a je přesně tím, co lidé, kteří rozhodují, a lidé na výkonných pozicích potřebují. Jako odborník Odborné rady se aktivně podílím na vytváření tohoto konceptu."

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Intenzivní výměna znalostí v hodinách a propojování mezi návštěvníky se stejným zájmem: to je ta nejlepší a nejpřesvědčivější kombinace. Neustálé zdokolanování prezentací a rozvoj GEN- The Global Executive Network konceptu, ke kterému přispívám jako člen Odborné rady, zajišťuje trvalou vysokou kvalitu těchto akcí." 

Heike Flster
Heike Fölster
"Moje úplně první návštěva GEN- The Global Executive Network akce byla dostačující, aby mě přesvědčila, že tato myšlenka a koncept byly dobré. Nikde jinde nenajdu tuto ideální kombinaci výměny znalostí, navazování kontaktů a využití času: ideální pro manažery. Jakožto člen Odborné rady, rádá bych pracovala na dalším rozvoji tohoto konceptu." 

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Pro mě GEN- The Global Executive Network představuje nesmírně cenný nástroj pro podnikání, jelikož vzájemné propojení je jeho důležitou součástí. Vede to k setkání s mnoha zajímavými lidmi, komunikaci mezi nimi, sdílení zkušeností na nejvyšší úrovni, navazování nových kontaktů a rozvoji a udržování těch starých." 

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Nikdy před tím nebyl svět tak propojený, a ještě nikdy se svět neměnil rychleji než dnes. Otevřený, kooperativní postoj je základem pro úspěšné působení v dnešním obchodním prostředí. Jako člen Odborné rady GEN- The Global Executive Network se teším na jednání s odborníky z různých oborů, a doufám v obohacení poradenské rady mými širokými znalostmi v oblasti mezinárodního marketing v předních světových FMCG společnostech." 

Meinrad W. Zähner Meinrad W. Zähner
"GEN- The Global Executive Network je jedinečnou platformou k setkávání se s kolegy napříč všemi odvětvími průmyslu pro diskuzi strategických obchodních záležitostí, trendů v průmyslu, provozních řešení, a pro rozvoj poznatků z konkurenčních příležitostí a výhod pro své vlastní organizace. GEN poskytuje ideální způsob pro výměnu odborných znalostí, výkonné sítě a time managementu."