The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Asiantuntijaneuvosto Executive Dinner

Asiantuntijaneuvoston tehtävät

Global Executive Networkin asiantuntijaneuvosto valvoo tapahtumien ammatillista laatua. Neuvoston tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu tarkentaa jokaisen aiheen sisältöä ja tunnistaa uusia suuntauksia jo alkuvaiheessa, jotta ne voidaan nopeasti kehittää tapahtumiksi. Tämä tarkoittaa, että GEN-tapahtumat ovat aina äärimmäisen olennaisia sen hetkisiin markkinoihin nähden. Asiantuntijaneuvosto perustettiin lokakuussa 2006, ja se koostuu eri teollisuusalojen johtajista, jotka valaisevat tapahtumia ja tapahtumien aiheita omista lähtökohdistaan.

Asiantuntijaneuvoston jäsenten vuosien kokemus monelta eri teollisuuden alalta ja tämän asiantuntemuksen ja tietämyksen vahva keskittyminen neuvostossa hyödyttää The Global Executive Networkin tapahtumia. Säännölliset tapaamiset ja täydentävät puhelinkokoukset varmistavat tehokkaan, nopean ja kohdennetun yhteistyön.


Asiantuntijaneuvosto jäsenet


Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Pidän asetelmasta ja ideasta esittää trendit ja ideat rajatulle mutta huolellisesti valitulle ryhmälle Global Exective Networkin tapahtuminen takana. Olen vakuuttunut konseptista varmistaa paras mahdollinen laadun taso ja asiakaslähtöisyys verkoston korkeatasoisten ammattilaisten avulla ja haluaisin aktiivisesti myötävaikuttaa tämän konseptin kehittämiseen ja vaikutuksiin." 

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Tiivistetty tiedonvaihto luennoilla ja verkostoituminen osallistujien kanssa, joilla on samat mielenkiinnon kohteet: siinä sopivin ja vakuuttavin yhdistelmä. Jatkuva esitysten hiominen ja GEN – The Global Executive Networki-konseptin kehittyminen, johon itse myötävaikutan asiantuntijaneuvoston jäsenenä, varmistaa tapahtumien korkean laadun."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Nopeus, jolla uudet trendit muutetaan vetovoimaisiksi tapahtumiksi, joilla on vakuuttava sisältö on juuri mikä houkuttaa minua ’Global Exectuive Networkissa’ .Asiantuntijaneuvoston jäsenenä pidän tapahtumien suunnittelusta, jotka tarjoavat aitoa lisäarvoa ja jotka kulloinkin sopivat täydellisesti markkinoiden tarpeisiin." 

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Kun minua lähestyttiin idealla liittyä Global Executive Networkin jäseneksi, olin heti myötämielinen tälle annetulle mahdollisuudelle vaihtaa mielipiteitä liiketuttavien kanssa, vertailla ja myötävaikuttaa. Aktiivisena jäsenenä olen innokas myötävaikuttamaan konseptin laajentamiseen."

Heike Flster
Heike Fölster
"Jo ensimmäinen vierailuni ‘Global Executive Networkin’ tapahtumaan riitti vakuuttamaan minut konseptin toimivuudesta. Mistään muualta en löydä tätä ihanteellista tiedonvaihdon, verkostoitumisen ja ajankäytön yhdistelmää: johtajien ideaali. Asiantuntijaneuvoston jäsenenä haluan pyrkiä tämän konseptin laajentamiseen."

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Maailma ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin yhdistynyt eikä maailma ole koskaan muuttunut näin nopeasti kuin mitä nykyään. Avoin, yhteisöllinen ajattelutapa on perusta toimia menestyksekkäästi nykypäivän liiketoimintaympäristössä. The Global Executive Networking asiantuntijaneuvoston jäsenenä olen innolla vuorovaikutuksessa eri alojen ammattilaisten kanssa ja toivon rikastuttavani neuvostoa laajoilla kokemuksillani johtavien päivittäistavarakaupan yritysten kansainvälisen markkinoinnin piirissä." 

Tom Coley
Tom Coley
"Alati muuttuvassa liikemaailmassa, jossa monimutkaisuus kasvaa eksponentiaalisesti The Global Executive Networkin (GEN) rooli räätälöityjen tapahtumien järjestäjänä ei koskaan ole ollut enemmän asianmukainen ja oikein ajoitettu auttamaan liiketoimintaa torjumaan lukemattomia haasteita tiedonsiirron ja verkostoitumisen avulla."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Minusta GEN – The Global Executive Network on erittäin arvokas väline liiketoiminnalle, koska verkostoituminen on niin tärkeä osa sitä. Se auttaa tapaamaan monia mielenkiintoisia ihmisiä, olemaan heidän kanssaan vuorovaikutuksessa, jakamaan johtotason kokemuksia, löytämään uusia kontakteja sekä ylläpitämään vanhoja."

Andreas Blass
Andreas Blass
"Nykypäivän globaalissa maailmassa ja monikulttuurisessa liikemaailmassa ammatillinen vuorovaikutus sekä ammatillinen näkökulma keskeisissä asioissa ovat erittäin tärkeitä kehitykselle ja innovaatiolle. ’Global ExecutiveNetworkin asiantuntijaneuvosto kuvastaa tätä täydellisesti, ja on täydellinen foorumi edistämään ja levittämään näitä kriittisiä arvoja."  

Philippe Signer Philippe Signer
"Kun markkinat, asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat jatkuvasti, strategiat ja suunnittelun lähtökohdat tarvitsevat usein päivityksiä ja muutoksia. Verkostoituminen, eri alojen ajatusten vaihtaminen ja innovaatioiden ja kokemusten jakaminen on täten tullut entistä tärkeämmäksi. GEN-The Global Executive Network on tähän ideaalinen alusta ja instituutti."

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Jatkuva optimointi vaatii hyvin jäsennellyn järjestön, jossa on tilaa uusien ratkaisujen kehittämiselle. Kannatan tämän foorumin ideaa esittää teollisuuden uusia ratkaisuja ja trendejä sekä henkilöstön ratkaisevia analyyseja keskusteluihin ja verkostoitumiseen, koska se vauhdittaa ja ajaa innovatiivisuutta ja optimoi molempien osapuolten etuja." 

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"GEN - The Global Executive Networkin tapahtumat antavat minulle mahdollisuuden oppia uusista suuntauksista nopeasti ja yksinkertaisesti. Erityisesti mielipiteiden ja tiedon vaihtamien osallistujien kanssa eri toimialoilta on mittaamattoman arvokasta minulle. Asiantuntijaneuvoston jäsenenä nautin yhteistyöstä tulevaisuuden suuntausten, aiheiden ja innovaatioiden parissa."

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Verkostoituminen on tärkeää, ja nopeasti kehittyvillä aloilla se on välttämätöntä – nykyään kaikki käsittävät tämän. ’Global Executive Networkin’ konsepti on ainutlaatuinen, ja se avaa täysin uusia mahdollisuuksia tutustua ihmisiin, jotka työskentelevät samalla alalla, asianmukaisella ja hyvän maun mukaisella tyylillä. Konsepti voitti minut puolelleen heti kättelyssä, ensimmäisellä johtotason illallisellani. Olen iloinen voidessani myötävaikuttaa konseptiin ideoillani asiantuntijaneuvostossa." 

Mark Day
Mark Day
"Liikemaailmassa ei enää ole kaupankäynnin esteitä tai rajoja, ainoa raja menestyksellemme on ajattelumme ja kykymme luoda ja täten hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuudet yritystemme hyväksi. GEN - The Global Executive Network tarjoaa loistavan mahdollisuuden samanhenkisten johtajien tapaamiselle, omien ajatusten haastamiselle sekä mahdollisuuden laajentaa käsitystä omien yritysten kilpailuetujen mahdollisuuksista. Olen ylpeä asiantuntijaneuvoston jäsenyydestäni jonka kautta voin auttaa hiomaan ainutlaatuisia verkostoitumistapahtumia, jotka toimivat ympäri maailmaa."

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN – The Global Executive Network on kehittänyt erittäin mielenkiintoisen konseptin monialaisista ja monia eri tehtäviä ja tarkoituksia palvelevista tapahtumista, jotka tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia niin ammatilliseen kuin henkilökohtaiseen verkostoitumiseen. Kokemusten vaihtaminen muiden yritysjohtajien kanssa on avartanut näkemystäni ja ymmärrystäni eri aloista. Haluan omalta osaltani edistää The Global Executive Networkin toimintaa parantamalla monikulttuurisen, kansainvälisen ja monialaisen verkostoitumisen näkökohtia. Nämä kolme ominaisuutta tulevat olemaan ratkaisevia tekijöitä yhä enemmän globalisoituvassa yritysmaailmassa."

EricClurfain Eric Clurfain
"Maailmassa ja markkinataloudessa, joissa kova muutos, vauhti, innovaatio ja globalisaatio vallitsevat, monikansallisten yritysten vaikutusvaltaiset johtajat tarvitsevat tehokkaita työkaluja, jotka auttavat heitä navigoimaan koukeroisten ongelmien ohi, joita tulee vastaan heidän aloillaan. Pääsy monialaisen yhteistyön luomaan tietoon ja tehokas verkostoituminen vertaistensa kanssa ympäri maailmaa ovat näitä työkaluja. Nämä ovat ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita GEN – The Global Executive Network tarjoaa jäsenilleen eksklusiivisten ja monikulttuuristen tapahtumien kautta."

Johannes Mller
Johannes Müller
"Verkostoituminen ajatustapana on pohjana työskennellessä tietoverkossa. The Global Executive Networkin konsepti yhdistää molemmat palaset ja on juuri sitä mitä päättäjät ja ihmiset johtotasolla tarvitsevat. Asiantuntijaneuvoston erikoistuntijana olen aktiivisesti mukana edistämässä ja kehittämässä tätä konseptia."