The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Το Επαγγελματικό Συμβούλιο Executive Dinner

Υποχρεώσεις του Επαγγελματικού Συμβουλίου

Το επαγγελματικό Συμβούλιο της GEN - "The Global Executive Network" επιβλέπει τις εκδηλώσεις και εξασφαλίζει ότι το επίπεδο τους παραμένει υψηλό. Οι βασικοί στόχοι είναι η επεξεργασία των θεματικών και ο έγκαιρος εντοπισμός νέων τάσεων ώστε να συμπεριληφθούν σε θεματικές εκδηλώσεων. Συνεπώς οι εκδηλώσεις της GEN - "The Global Executive Network" παραμένουν πάντα επίκαιρες ως προς τις τάσεις των αγορών.

Το Επαγγελματικό Συμβούλιο ιδρύθηκε το Οκτωβρίου του 2006. Αποτελείται από διευθυντές που προέρχονται από διάφορους τομείς και των οποίων οι γνώσεις και μοναδικές απόψεις αποτελούν τη βάση των θεματικών των εκδηλώσεων. Η επιτυχία των εκδηλώσεων της GEN - "The Global Executive Network" βασίζεται στην πολύχρονη πείρα των μελών του Επαγγελματικού Συμβουλίου σε διάφορους τομείς και της συγκέντρωσης των σχετικών αυτών γνώσεων. Τακτικές συναντήσεις και συμπληρωματικές τηλεδιασκέψεις κατοχυρώνουν την αποτελεσματική, γρήγορη και στοχευόμενη συνεργασία.


Τα μέλη του Επαγγελματικού Συμβουλίου


Johannes Mller
Johannes Müller
"Η δικτυωμένη προσέγγιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός δικτύου. Η λογική της GEN - "The Global Executive Network" συνδυάζει τα δύο αυτά στοιχεία και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται ανώτατα στελέχη ευθύνης και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων. Ως ειδικός στο Επαγγελματικό Συμβούλιο, συμβάλω ενεργά στη σχεδίαση αυτού του πλαισίου."

Tom Coley
Tom Coley
"Σε έναν επιχειρηματικό κόσμο που βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη και που γίνεται όλο και περισσότερο περίπλοκος, ο ρόλος που η GEN - "The Global Executive Network" διαδραματίζει, μέσω ειδικά προσαρμοσμένων εκδηλώσεων, δεν ήταν ποτέ πιο απαραίτητος η επίκαιρος βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την πληθώρα αλλαγών με την μεταφορά γνώσεων και τη δικτύωση."

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Όταν με προσέγγισαν να ενταχθώ στην GEN - "The Global Executive Network" ήμουν θετικός ως προς την ευκαιρία που θα μου δινόταν να ανταλλάξω απόψεις με συναδέλφους επιχειρηματίας και να συμβάλω στο έργο της εταιρίας. Ως ενεργό μέλος προσβλέπω στην ανάπτυξη του πλαισίου."

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN - "The Global Executive Network" έχει αναπτύξει ένα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο για εκδηλώσεις που αφορούν σε πολλαπλούς τομείς και προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες τόσο για ιδιωτική όσο και επαγγελματική δικτύωση. Η ανταλλαγή εμπειριών με αλλά διοικητικά στελέχη διεύρυνε τις γνώσεις μου σε διάφορους τομείς. Θέλω να συμβάλω στο Επαγγελματικό Συμβούλιο της GEN - "The Global Executive Network" εμπλουτίζοντας την πολυπολιτισμικότητα, τον διεθνή χαρακτήρα και του τομείς δικτύωσης, τρία χαρακτηριστικά που θα είναι όλο και πιο σημαντικά όσο η παγκοσμιοποίηση επεκτείνεται στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Θεωρώ ότι η GEN - "The Global Executive Network" συνιστά εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις καθώς η δικτύωση αποτελεί σημαντικό της στοιχείο. Προσφέρει δυνατότητες γνωριμίας με πολλά ενδιαφέροντα άτομα, αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής απόψεων σε υψηλό επίπεδο, ανάπτυξης νέων επαγγελματικών σχέσεων και διατήρησης παλαιότερων." 

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Η συνεχής βελτιστοποίηση χρειάζεται μία καλά δομημένη οργάνωση με περιθώριο για ανάπτυξη νέων λύσεων. Υποστηρίζω την ιδέα αυτού του φόρουμ όσον αφορά στη παρουσίαση νέων λύσεων και τάσεων σε τομείς βιομηχανιών και στη στελέχωση με τεκμηριωμένες αναλύσεις στις συζητήσεις και στη δικτύωση, διότι η ώθηση που δημιουργείται γίνεται η κινητήρια μηχανή για τη συνεχιζόμενη καινοτομία και τη βελτιστοποίηση προς το συμφέρον και των δύο πλευρών." 

Philippe Signer Philippe Signer
"Όταν οι αγορές καθώς και οι ανάγκες και απαιτήσεις πελατών αλλάζουν συνεχώς, οι στρατηγικές και υποθέσεις σχεδίασης χρίζουν τακτικής ενημέρωσης και προσαρμογής. Η δικτύωση, η ανταλλαγή ιδεών και καινοτομιών μεταξύ των διαφόρων τομέων και βιομηχανιών, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Συνεπώς η GEN - "The Global Executive Network" αποτελεί τον ιδανικό θεσμό και το πλέον κατάλληλο πλαίσιο."

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Η δικτύωση είναι σημαντική, και σε βιομηχανίες που κινούνται με γρήγορους ρυθμούς είναι απαραίτητη – όλοι το έχουν πλέον συνειδητοποιήσει. Η λογική της GEN - "The Global Executive Network" είναι μοναδική και χαράζει νέα μονοπάτια για την επαφή μεταξύ ατόμων που εργάζονται στην ίδια βιομηχανία, σε ένα ιδανικό και καλαίσθητο περιβάλλον. Το πλαίσιο αυτό με κέρδισε από το πρώτο μου κι όλας γεύμα. Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που συμβάλω με τις ιδέες μου ως μέλος του Επαγγελματικού Συμβούλιο." 

Andreas Blass
Andreas Blass
"Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο και στην πολυπολιτισμική επιχειρηματική κοινότητα, η επαγγελματική αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή απόψεων σε σημαντικά θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη και την καινοτομία. Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο της GEN - "The Global Executive Network" αντικατοπτρίζει αυτήν τη λογική και αποτελεί την πλέον κατάλληλη πλατφόρμα για την προώθηση και διασπορά αυτών των καίριων αρχών επιτυχίας."  

Mark Day
Mark Day
"Δεν υφίστανται πλέον εμπόδια και σύνορα στο εμπόριο και το μόνο όριο στην επιχειρηματική μας επιτυχία είναι η νοοτροπίας μας και η ικανότητά μας να δημιουργούμε και εν συνεχεία να αξιοποιούμε το μέλλον για τις οργανώσεις μας. Η GEN - "The Global Executive Network" προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες σε διοικητικά στελέχη να συναντώνται, να προκαλούν τις ιδέες τους και να εξετάζουν δυνατότητες και επιπλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα των οργανώσεών τους. Είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος του Επαγγελματικού Συμβουλίου και που συνδράμω στην περαιτέρω βελτίωση των ήδη εξαίρετων εκδηλώσεων δικτύωσης που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Η ταχύτητα με την οποία νέες τάσεις μετατρέπονται σε εκδηλώσεις με δυνατότητα προσέλκυσης ενδιαφέροντος και πειστικό περιεχόμενο είναι αυτό με ελκύει στην GEN - "The Global Executive Network". Ως μέλος του Συμβουλίου χαίρομαι να συνδράμω στην σχεδίαση των εκδηλώσεων που προσφέρουν γνήσια επιπρόσθετη αξία και έχουν προσαρμοσθεί πλήρως στις ανάγκες της αγοράς." 

Heike Flster
Heike Fölster
"Η πρώτη μου συμμετοχή σε εκδήλωση της "Global Executive Network" ήταν αρκετή να με πείσει ότι η ιδέα και το πλαίσιο της εταιρίας ήταν καλό. Πουθενά αλλού δεν θα μπορούσα να βρω αυτόν το ιδανικό συνδυασμό μεταφοράς γνώσεων, δικτύωσης και αξιοποίηση χρόνου: ιδανικό για διοικητικά στελέχη. Ως μέλος του Επαγγελματικού Συμβουλίου, εργάζομαι προς την κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης του πλαισίου." 

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Στις μέρες μας ο κόσμος μας χαρακτηρίζεται από έντονη αλληλεπίδραση και συνεχείς αλλαγές. Μία ανοιχτή νοοτροπία συνεργασίας αποτελεί τη βάση επιτυχίας στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως μέλος του Επαγγελματικού Συμβουλίου GEN - "The Global Executive Network", αναμένω την ανταλλαγή απόψεων με επαγγελματίες από διάφορους τομείς και ελπίζω να εμπλουτίσω τις εργασίες του συμβουλευτικού συμβουλίου με τις ευρείες γνώσεις και εμπειρίες μου στην τομέα της Διεθνούς Διαφήμισης και Μάρκετινγκ (marketing) σε εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας FMCG." 

EricClurfain Eric Clurfain
"Σε έναν κόσμο όπου οι αγορές χαρακτηρίζονται από αλλαγές, ταχύτητα, καινοτομία και την παγκοσμιοποίηση, οι επικεφαλής πολυεθνικών με επιρροή χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία μπορούν άμεσα να τους βοηθήσουν να πλοηγήσουν τις επιχειρήσεις μέσω της πρόσβασης σε πληροφορίες από πολλούς τομείς βιομηχανιών και της αποτελεσματικής δικτύωσης με τους ομολόγους τους ανά τον πλανήτη. Αυτά είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία η GEN - "The Global Executive Network" προσφέρει στα μέλη της μέσω των αποκλειστικών πολυπολιτισμικών εκδηλώσεών της."

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"'Οι εκδηλώσεις της GEN - "The Global Executive Network" μου δώσανε την ευκαιρία να μάθω για τις τελευταίες τάσεις γρήγορα και εύκολα. Ειδικότερα, οι ανταλλαγές απόψεων με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους από διάφορους τομείς είναι πολύτιμες για εμένα. Ως μέλος του Συμβουλίου, χαίρομαι που συνεργάζομαι με θέματα και καινοτομίες που προσανατολίζονται προς το μέλλον."

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Η συγκεντρωμένη ανταλλαγή γνώσεων σε ομιλίες και δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων με παρόμοια ενδιαφέροντα: αυτός είναι ο πιο κατάλληλος και πειστικός συνδυασμός. Η συνεχιζόμενη επεξεργασία των παρουσιάσεων και η ανάπτυξη της GEN - "The Global Executive Network", στην οποία συμμετέχω ως μέλος του Επαγγελματικού Συμβουλίου, εξασφαλίζουν τη υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων." 

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Είμαι οπαδός της ίδεας και του πλαισίου πίσω από τις εκδηλώσεις της GEN - "The Global Executive Network", ήτοι της παρουσίασης των τελευταίων τάσεων και καινοτομιών σε περιορισμένη και ειδικά επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων. Είμαι πεπεισμένος ότι η προσέγγισή της εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα και καθοδήγηση πελατών με την υποστήριξη ενός δικτύου επαγγελματιών υψηλού επιπέδου. Θα ήθελα να συμβάλω δυναμικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανωτέρω πλαισίου και των σχετικών επιρροών."