The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Faglig Råd Executive Dinner

Forpliktelser for det Faglige Råd

GEN - The Global Executive Networks Faglige Råd overvåker den faglige kvaliteten på alle arrangementer. Deres viktigste hensikter er å avgrense innholdet i temaene og gjenkjenne nye trender på et tidlig stadium slik at de kan raskt utvikles til arrangementer. Dette betyr at GEN - The Global Executive Networks arrangementer alltid er meget markedsrelevante.

Det Faglige Rådet ble etablert i oktober 2006. Det er sammensatt av ledere fra forskjellige bransjer som belyser arrangementer og arrangementstemaer fra deres individuelle synspunkter. GEN - The Global Executive Network arrangementer nyter godt av den mange årlige erfaringen og kunnskapen fra varierte industrier som det Faglige Rådets medlemmer representerer. Rådet har regelmessige møter og i tillegg til disse er det telefonkonferanser som sikrer et effektiv, rask og målrettet samarbeid.


The Members of the Professional Council


Mark Day
Mark Day
"Handelsgrenser er ikke lengre eksisterende i den kommersielle verden, og den eneste begrensning på vår forretningssuksess er våres egne tanker og evne til å skape og så utforske fremtiden for våre organisasjoner. GEN - The Global Executive Network gir en kolossal mulighet for at likesinnede ledere kan møtes og utfordre deres tankegang, og utvide deres innsikt i hvilke muligheter som eksisterer for deres organisasjons konkurransefortrinn. Jeg er stolt av å være medlem av det Faglige Råd og av å hjelpe med å forbedre disse glimrende nettverksarrangementene, som fins over hele verden."

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"GEN - The Global Executive Network's arrangementer gjør meg oppmerksom på nåværende trender på en rask og ukomplisert måte. Spesielt utvekslingene med deltakere fra en bred variasjon av industrier har enorm betydning for meg. Som medlem av Rådet liker jeg å samarbeide om fremtidsrettede temaer og innovasjon."

Johannes Mller
Johannes Müller
"Nettverkbasert tenking er basis for å arbeide i nettverk. GEN - The Global Executive Networks konsept samler begge deler og det er akkurat hva beslutningstakere og folk i ledende selskapsposisjoner har bruk for. Som ekspert i det Faglige Råd bidrar jeg aktivt med å designe dette konseptet."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Hastigheten for hvordan nye trender blir konvertert til arrangement med drivkraft og overbevisende innhold, er hva som tiltrekker meg til 'GEN - The Global Executive Network'. Som rådsmedlem trives jeg med å jobbe med utviklingen av arrangementer som tilbyder virkelig verdiskapning og som er nøyaktig tilpasset markedsbehovene." 

Philippe Signer Philippe Signer
"Når markedet, kundebehov og forventninger er i konstant forandring, har strategier og planlegging bruk for å bli moderert og oppdatert ofte. Nettverk, utveksling av ideer og fornyelse på tvers av industrier blir derfor mer og mer viktig. GEN- The Global Executive Network er den ideelle plattformen og institusjonen."

EricClurfain Eric Clurfain
"I en verden og et marked drevet av kontinuerlig endring, hurtighet, innovasjon og globalisering, har innflytelsesrike ledere fra multinasjonale organisasjoner mer enn noensinne bruk for effektive verktøy som raskt kan hjelpe dem til å navigere vanskelighetene med sine virksomheter ved å få adgang til kunnskap på tvers av industrier og til effektiv nettverksbygging med kollegaer fra over hele verden. Dette er de unike kjennetegnene som GEN - The Global Executive Network tilbyr sine medlemmer gjennom denne eksklusive multikulturelle plattformen av arrangementer."

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Aldri før har verden vært så sammenbundet og aldri før har verden endret seg hurtigere enn den gjør i dag. Et åpent og samarbeidende tankesett er basis for å arbeide suksessfullt i dagens forretningsliv. Som medlem av 'GEN - The Global Executive Network's råd gleder jeg meg til å samarbeide med profesjonelle fra forskjellige bransjer og håper å kunne berike rådet med min brede erfaring fra internasjonal markedsføring i ledende globale FMGC selskaper." 

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Nettverk er viktig og i hurtig voksende industrier er det uunnværlig – det innser alle nå. 'Global Executive Network' konseptet er unikt og åpner fullt ut for nye måter å komme i kontakt med mennesker fra samme bransje i en passende og stilfull kontekst. Jeg ble overbevist om konseptet ved min først Executive Dinner. Jeg er glad for å kunne delta med mine ideer i det Faglige Råd." 

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Da GEN - The Global Executive Network henvendte seg til meg var jeg øyeblikkelig positiv til denne muligheten for å utveksle synspunkter med andre forretningskollegaer. Jeg gleder meg til å utvide dette konseptet som aktivt medlem."

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Kontinuerlig optimalisering krever en velstrukturert organisasjon med plass til utvikling av nye løsninger. Jeg støtter idéen om dette forum med presentasjon av nye løsninger og trender i industrier og innen bemanning med konkluderende analyser i diskusjoner og nettverksbygging, fordi dette skaper incentiv og blir drivkraft for en fortsettende innovasjon og optimalisering i begge parters interesser." 

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Jeg liker etablering og idéen bak GEN - The Global Executive Networks arrangementer hvor presentasjoner av trender og idéer er begrenset til en nøye utvalgt gruppe av mennesker. Jeg er overbevist om konseptet med å forsikre et høyt kvalitetsnivå og kundefokus, med støtte av et nettverk av ledende profesjonelle, og jeg er glad for aktivt å kunne utvikle konseptet og dets muligheter for innflytelse." 

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"GEN - The Global Executive Network er et veldig verdifullt verktøy for virksomheter siden nettverksbygging er en viktig del av det. Det hjelper å møte mange interessant personer, kommunisere med dem, dele erfaringer på høyt nivå, finne nye kontakter og utvikle og holde ved like eksisterende kontakter." 

Heike Flster
Heike Fölster
"Mitt første besøk på et ’Global Executive Network’ arrangement var nok til at overbevise meg om at ideen og konseptet var bra. Ingen andre steder kan jeg finne denne ideelle miksen av kunnskapsdeling, nettverk og bruk av tid; ideelt for ledere. Som et medlem av det Faglige Råd vil jeg gjerne arbeide for en videre utvidelse av dette konseptet." 

Tom Coley
Tom Coley
"I en stadig skiftende forretningsverden hvor kompleksiteten stiger eksponentielt, har rollen GEN - The Global Executive Network (GEN) spiller med deres tilpassede arrangementer aldri vært viktigere og mer tidspassende til å hjelpe virksomheter med å takle utallige endringer gjennom kunnskapsdeling og nettverksbygging."

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Komprimert kunnskapsutveksling i forelesninger og nettverk blant deltakere med lignende interesser er den mest egnede og overbevisende kombinasjonen. Den kontinuerlige videreutviklingen av presentasjoner og utvikling av GEN – The Global Executive Networks konsept, som jeg bidrar til ved å være medlem av det Faglige Råd, forsikrer en kontinuerlig høy kvalitet på arrangementene." 

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN - The Global Executive Network har utviklet et veldig interessant konsept for tverrsektor og tverrfunksjons arrangementer som tilbyr verdifulle muligheter både profesjonelt og for personlig nettverksbygging. Utvekslingen av erfaringer med andre ledere utvider min horisont og forståelse for ulike sektorer. Jeg vil gjerne bidrag til GEN- The Global Executive Networks Faglige Råd ved å berike det multikulturelle, internasjonale og tverrsektorielle aspektet av nettverksbygging. Disse kvaliteter blir viktigere og viktigere med globaliseringen og kommer til å spille en stor rolle i dagens forretningsliv."

Andreas Blass
Andreas Blass
"I dagens globale og multikulturelle forretningsliv er faglig interaksjon og synspunkter på vesentlige områder nødvendig for fremgang og innovasjon. Det rådgivende styret for 'GEN - The Global Executive Network' gjenspeiler perfekt dette og er en perfekt plattform for å promotere og spre disse avgjørende suksessverdiene."