The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Stručno veće Executive Dinner

Dužnosti Stručnog Veća

Stručno Veće GEN - The Global Executive Network-a je dužno da nadzire stručnu kvalitetu organiziranih Događaja (Event-a).Glavni ciljevi Veća su da opredele tematske sadržaje i da prepoznaju nove poslovne trendove u njihovim ranim fazama, kako bi na osnovu toga mogli kasnije da razviju opredeljene poslovne Događaje.

Stručno Veće je osnovano u oktobru 2006 godine. Veće se sastoji od nekoliko članova, koji su na rukovodilačkim pozicijama u različnim industrijama. Oni uspevaju da doprinesu Događajima i njihovim tematskim sadržajima sa svojim pojedinačnim mišljenjem i idejama. Događaji Executive Network-a imaju veliku korist od svih članova Stručnog Veća zbog njihovog više godišnjeg radnog iskustva u raznim industrijama i njihovog akumuliranog znanja.Redovni poslovni sastanci i dodatne telefonske konferencije osiguravaju efikasnu, brzu i ciljanu međusobnu suradnju.


Članovi Stručnog Veća


Andreas Blass
Andreas Blass
"U današnjem globalnom svetu i multikulturalnom poslovnom društvu, profesionalna komunikacija i stajališta o bitnim pitanjima su od važnog značaja za napredovanje u poslu i za inovacije. Savetodavni odbor GEN - The Global Executive Network-a to savršeno organizuje i predstavlja izuzetnu platformu za promoviranje i širenje ovih za uspeh značajnih vrednosti."  

Mark Day
Mark Day
"Granice i prepreke u trgoviji u komercijalnom svijetu više ne postoje, a jedino ograničenje za naš poslovni uspeh je naše razmišljanje i naša sposobnost da se otvorimo i da iskoristimo budućnosti za naše organizacije.GEN - The Global Executive Network pruža ogromnu šansu istomišljenicima na rukovodilačkim pozicijama da se povežu i razmene svoja mišljenja, i da prošire svoj uvid u alternativim konkurentskim prednostima svojih organizacija. Ja sam ponosan što sam član Stručnog Veća i želim da pomognem u daljnjem usavršavanju ovih izuzetnih Događaja za poslovno umrežavanje, koji se održavaju širom sveta."

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Kad su mi ponudili da se pridružim GEN - Global Executive Network-u, odmah sam prihvatio priliku i mogućnost da razmenim svoja mišljenja, merila i uspehe sa poslovnim suradnicima. Kao aktivni član radujem se da mogu i dalje da učestvujem u širenju ovog koncepta."

EricClurfain Eric Clurfain
"U svetu i na tržištima potaknutim stalnim promenama, brzinom, inovacijama i globalizacijom, utecajni rukovodilaci multinacionalnih kompanija više nego ikad trebaju efikasne alate, koji mogu trenutno da olakšaju i i usmere zastoj poslovanja, pri tom koristeći dostup znanju iz cross-industrija i učinkovitog poslovnog umrežavanja sa suradnicima iz celog sveta. Ovo su te jedinstvene karakteristike koje GEN - The Global Executive Network nudi svojim članovima, preko svoje ekskluzivne multikulturalne platforme Događaja."

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Nikada ranije svet nije bio tako međusobno povezan, i nikad ranije nije se menjao brže nego danas. Otvoren, zajednički način razmišljanja je osnova uspešnog poslovanja u današnjem poslovnom okruženju. Kao član Savetodavnog odbora 'GEN - Global Executive Network-a`, radujem се interakciji sa stručnjacima iz različitih područja i nadam se da ću mоći da ga obogatim sa svojim širokim iskustvima iz oblasti međunarodnog marketinga u vodećim svetskim FMCG kompanijama." 

Craig Ambler Craig Ambler
"GEN-ov pristup poslovnom umrežavanju je osvežavajuća promena u poslovnom svetu. Ne samo sa tačke gledišta u vezi 'upoznavanja', nego i zbog poslovnog umrežavanja i razmenu iskustava iz različitih industrija. Lično, volim što naša industrija I njeni profesionalci stvaraju sredinu koja nam daje mogućnost da realizujemo suradnju i inovacije, a platforma GEN-a to nam i omogućuje."

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN - The Global Executive Network je napravio vrlo zanimljiv koncept za međusektorske i međufunkcionalne Događaje, koji nude vredne mogućnosti za profesionalno i lično umrežavanje.Razmena iskustava sa drugim menadžerima proširuje moju viziju i razumevanje različitih sektora.Želim da doprinesem Stručnom Veću GEN - The Global Executive Network-a, u obogaćivanju multikulturalnih, međunarodnih i međusektorskih aspekata poslovnog umrežavanja.To su te tri osobine koje će da budu sve više i više značajnije, jer globalizacija igra sve veću ulogu u današnjem poslovnom svetu."

Tom Coley
Tom Coley
"U poslovnom svetu koji se stalno menja i postaje sve složeniji, uloga prilagođenih Događaja GEN - Global Executive Network-a nikad nije bila primerenija i opravdanija. Ona pomaže poslovima u načinu da se prilagode bezbrojnim promenama uz pomoć znanja i umrežavanja."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Mislim da je GEN - The Global Executive Networki veoma vredno sredstvo u poslovanju zbog procesa poslovnog umrežavanja, koji je važan deo svakog poslovanja. GEN nam pomaže da upoznamo mnoge zanimljive ljude, da komuniciramo sa njima, da razmenimo iskustva na najvišem nivou, da pronađemo nove poslovne kontakte i da razvijemo, t.j. da održvamo one stare." 

Meinrad W. Zähner Meinrad W. Zähner
"The Global Executive Network 'GEN' je jedinstvena platforma i mesto za susret sa kolegama iz međufunkcionalnih i internacionalnih industrija, gde može da se raspravlja o strateškim poslovima, industrijskim trendovima, operativnim rešenjima, kao i da se prošire svoja viđenja o konkurentnim prednostima vlastitih organizacija. GEN nam nudi savršen način da razmenimo profesionalno znanje, da realiziramo poslovno umrežavanje na visokom nivou i da upravljamo sa našim vremenom."

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"Događaji organizirani sa strane GEN - The Global Executive Network-a omogučili su da se upoznam mi brzo sa svim aktualnim trendovima. Konkretnije, svi razgovori sa svim učesnicima za mene su od velike važnosti. Kao član Veća, stvarno uživam da surađujem na aktualnim temama i inovacijama."

Philippe Signer Philippe Signer
"U vremenu kada se tržišta, potrebe kupaca i njihova očekivanja stalno menjaju, tada i poslovne strategije i pretpostavke planiranja treba da se često nadopunjavaju i prilagođavaju. To je i razlog zbog čega poslovno umrežavanje, cross-industrija, razmena ideja, inovacije i razmena iskustava, postali su da bivaju sve više važniji za poslovne profesionalce.Zbog toga i GEN-Global Executive Network predstavlja idealnu poslovnu platformu i instituciju."

Greg Serian Greg Serian
"GEN pruža okruženje po meri I formu za kompanije, kako bi pravilno predstavili svoje usluge i proizvode.Kompanije imaju dovoljno vremena da učinkovito surađuju sa polaznicima, t.j. viših rukovodilaca. Druga korist je što mogu da uspostave poslovne kontakte i da surađuju sa istomišljenicima, da postavljaju pitanja i da razmenjuju ideje. Radujem se što ću biti deo GEN-ovog tima i što mogu da učestvujem u njegovom daljnjem razvoju."

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Koncentrisana razmena znanja na predavanjima i sam proces povezivanja između učesnika sa sličnim interesima, predstavljaju najprikladnija i najuverljivija poslovna kombinacija.Kontinuirani process “razrađivanja” prezentacija i razvoj GEN – Globa Executive Network-a koncepta, kojemu doprinosim i ja kao član Stručnog Veća, osigurava planirani Događaji da imaju stalno visok kvalitet." 

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Sviđa mi se osnovna ideja GEN - The Global Executive Network- a jer predstavljaju poslovne trendove i ideje ograničenoj, ali pažljivo odabranoj grupi ljudi. Verujem u njihov koncept da osiguraju maksimalni nivo kvalitete i posvećenost kupcu, uz podršku mreže visoko kvalificiranih profesionalaca. Želeo bih i dalje da se aktivno razvija ovaj poslovni koncept, kao i njegov poslovni utecaj." 

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Brzina kojom se novi trendovi pretvaraju u poslovne Događaje sa privlačnom moći i uvjerljivim sadržajima, to je ono što me privlači GEN - Global Executive Network-u. Kao član Veća uživam da radim na projektovanju Događaja, koji nude pravu dodatnu vrednost i tačno se poklapaju sa potrebama na tržištu." 

Johannes Mller
Johannes Müller
"Razmišljati o tome kako da se poslovno povežemo, to je osnova poslovanja u mrežama. Koncept GEN-a nudi obe stvari, a to je upravo ono što je potrebno ljudima na rukovodećim poslovnim funkcijama. Kao stručnjak Stručnog Veća,ja aktivno doprinosim u dizajniranju ovog koncepta."

Eike Martini Eike Martini
"GEN je razvijo ideju o poslovnom umrežavanju do savršenstva. Iz veoma profesionalnog pristupa stvara poslovnu mogućnost za svakog učesnika. Ono što me fascinira je to da se nikad ne zna unapred u kom smeru mođe da se razvije diskusija i što možeš od nje da naučiš. Kako naša mreža i ideje neprekidno rastu, a poslovni procesi se optimizuju, ja sam veoma ponosan što mogu direktno da pridonesem i ovom poslovnom uspehu."

Heike Flster
Heike Fölster
"Moja prva poseta Događaju Global Executive Network-a, je bila dovoljna da me ubedi da su ideja i koncept dobri. Nigde na drugom mestu neću pronaći ovaj idealan spoj znanja, poslovnog umrežavanja i korišćenja vremena, što je idealno za nas menađere. Kao aktivni clan Stručnog Veća želim da radim na daljnjem razvoju ovog koncepta." 

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Poslovno umrežavanja je vrlo važno, a u današnjim brzo razvijajućim industrijama, ono je nezaobilazno – to već svako zna. Global Executive Network je jedinstven koncept koji otvara potpuno nove mogućnosti da se upoznamo sa drugim ljudima iz iste industrije, na odgovarajući i stilski ukomponovan način.Oduševio sam se konceptom već posle prvog prisustvovanja na Događaju.Drago mi je da kao član mogu da doprinesem Stručnom Veću mojim idejama." 

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Kontinuirana optimizacija posla zahteva dobro struktuiranu organizaciju sa prostorom za razvoj novih rešenja. Podržavam ideju o ovom forumu u vezi prezentiranja novih rešenja i trendova u industriji, kao i završnim analizama u diskusijama i u poslovnom umrežavanju, jer na taj način stvoreni podsticaj postaje motiv da se nastave inovacije i optimizacij, što je u interesu obe strane."