The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


.Executive Dinner Executive Dinner

Večere pre exekutívu od GEN - Global Executive Networks sú najlepšie miesta pre výmenu názorov s vedúcimi pracovníkmi, zo skúsenými insidermi priemyslu, v doslova všetkých odvetviach, ako napr. v automobilovom priemysle, letectve a obrane, leteckých spoločnostiach, finančných službách, bankovníctve, poisťovníctve, Humanitných vied, spotrebného tovaru, komunikáčných službách, doprave a logistike, školstve, energetike, výrobe zdravotníckých pomôcok, maloobchode, pohostinosti, výrobe, vydavateľstvách, v oblasti zdrojov, špičkových technológií, veľkoobchode, poľnohospodárstve, sieťí, pomocných programov a pod., a dozvedieť sa o posledných a najdôležitejších trendoch v odbore.

Večere pre exekutívu (Executive Dinners by GEN ) sa zúčastňuje medzi 15 a 25 hostí, a konajú sa len v najlepších reštauráciách, so začiatkom o 18:30 hod. a pokračovaním do večera.