The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


GEN Thailand Executive Dinner

“GEN” The Global Executive Network “เครื่อข่ายสายธุรกิจทั่วโลก” หรือมีชื่อเรียกสั้นๆว่า “เจ็น” เป็นองค์กรระหว่างประเทศผู้ให้บริการด้านการจัดงานประชุมเลี้ยงรับรองอาหารค่ำหรือดินเนอร์อีเว้นท์ชั้นสูงสำหรับกลุ่มเอ็กเซ็กคูทีฟ นักธุรกิจ และผู้บริหารจากต่างประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวิลมิงตัน มลรัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนโยบายและเป้าหมายเพื่อนำเสนอหัวข้อการจัดงานที่ครอบคลุมแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดการไปจนถึงเศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่นับเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ให้บริการการประชุมเลี้ยงดินเนอร์ชั้นสูงระดับสากล

ในแต่ละปี องค์กร ฯ ได้รองรับผู้เข้าร่วมซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่และ ขนาดกลางต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 10,000 ราย โดยมีการเสนอการเข้าร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 งานที่ครอบคลุมมากกว่า 50 หัวข้อการสนทนาที่น่าสนใจเป็นประจำทุกปี ทุกวันนี้การบริหารการจัดงานเครือข่ายทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการเข้าร่วมของกลุ่มนักธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิงจากอดีต โดยผู้บริหารองค์กร GEN ที่มีนโยบายการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

Learn moreLearn more about GEN