The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Odborná rada Executive Dinner

Povinnosti Odbornej Rady

Odborná Rada GEN - Global Executive Network sleduje profesionálnu kvalitu eventov. Hlavnými cieľmi je spresniť obsah tém a rozpoznať nové trendy v ich počiatočných fázach tak, aby mohli byť rýchlo premietnuté do eventu. To znamená, že GEN - Global Events Executive Network eventy sú vždy veľmi relevantné vzľadom k situácii na trhu.

Odborná Rada bola založená v októbri 2006. Je zložená z manažérov z rôznych odborov, ktorí osvetľujú udalosti a témy z ich individuálnych hľadísk. GEN - Global Executive Network Events ťaží z mnohoročných skúseností profesionálnych členov Rady v celej rade priemyselných odvetví a koncentrácie ich know-how. Pravidelné stretnutia a doplnkové telefonické konferencie zabezpečujú efektívnu, rýchlu a cielenú spoluprácu.


Členovia Profesného výboru


Craig Ambler Craig Ambler
"Prístup GENu k networkingu je osviežujúca zmena. Nielen z hľadiska poznávania sa, ale aj preto, že priamo zaisťuje networking, zdieľanie skúseností v odbore apod. Osobne by som chcel zabezpečiť, aby naše priemyselné odvetvie a odborníci v ňom, mohli spolupracovať na a inovačnej platforme ,ktorú GEN poskytuje."

Greg Serian Greg Serian
"GEN poskytuje na mieru prispôsobené prostredie a formát pre spoločnosti, aby mohli správne prezentovať svoje služby a produkty. Pre podniky je k dispozícii primeraná doba aby mohli efektívne spolupracovať s účastníkmi, z ktorých všetci sú skúsený profesionáli. Pridaným benefitom je tiež možnosť networkingu s rovnako zmýšľajúcimi rovesníkmi, klásť otázky a zdieľať nápady. Teším sa, že budem súčasťou tímu GEN a že posunieme GEN na ďalšiu úroveň."

Mark Day
Mark Day
"Obchodné hranice a bariéry už v obchodnom svete neexistujú a jediným obmedzením pre náš obchodný úspech je naše myslenie a schopnosť vytvárať a využívať budúcnosť pre naše organizácie. GEN - The Global Executive Network poskytuje obrovskú príležitosť pre podobne zmýšľajúcich manažérov stretnúť sa a motivovať ich myslenie a rozšíriť ichpohľad na možnosti , ktoré existujú pre konkurenčnú výhodu ich organizácií. Som hrdý na to byť členom Odbornej rady a pomáhať ďalej vylepšovať vynikajúce networkingové eventy, ktoré fungujú po celom svete."

EricClurfain Eric Clurfain
"Vo svete a trhoch hnaných kontinuálnou zmenou, rýchlosťou, inováciami a globalizáciou, vplyvní predstavitelia nadnárodných organizácií, viac ako inokedy potrebujú efektívne nástroje, ktoré im v okamihu môžu pomôcť orientovať sa v zložitosti ich podnikania tým, že získajú prístup k znalostiam aj z iných odvetví priemyslu a efektívne sa prepoja so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Jedná sa o jedinečné vlastnosti, ktoré GEN - Global Executive Network ponúka svojim členom prostredníctvom svojej exkluzívnej multikultúrnej platformy eventov."

Philippe Signer Philippe Signer
"Ak sa trhy, zákaznícke potreby a očakávania neustále menia, stratégia a plánovacie predpoklady potrebujú časté aktualizácie a úpravy. Networking, výmena myšlienok medzi odvetviami priemyslu,inovácie a zdieľanie skúseností sú preto viac a viac dôležité. GEN-Global Executive Network je ideálnou platformou a inštitúciou."

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Keď som bol oslovený pripojiť sa ku sieti GEN - Global Executive Network, okamžite som bol pozitívny pre danú príležitosť vymeniť a porovnať si názory s obchodnými kolegami a taktiež prispieť mojími názormi. Ako aktívny člen teším sa na rozšírenie koncepcie."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Považujem GEN- The Global Executive Network za extrémne hodnotný nástroj pre business, pretože networking je jeho veľmi doležitou súčasťou. Tiež pomáha stretávať nových ľudí, komunikovať s nimi, podeliť sa o skúsenosti na njvyššiej úrovni, nachádzať nové kontakty a rozvíjať a udržiavať tie staré." 

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN - Global Executive Network vyvinula veľmi zaujímavý koncept eventov naprieč odvetviami , ktoré ponúkajú cenné možnosti pre profesionálny i osobný networking. Výmena skúseností s ostatnými manažérmi rozširuje moju víziu a pochopenie rôznych odvetví. Chcem prispieť do Odbornej Rady GEN - Global Executive Network tým, že obohatím multikultúrne, medzinárodné a medziodvetvové aspekty sietí, - tri vlastnosti, ktoré budú viac a viac dôležité, pretože globalizácia zohráva čoraz väčšiu úlohu v dnešnom podnikateľskom prostredí."

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Páči sa mi nastavenie a myšlienka ktorá stojí za eventami od GEN - Global Executive Network a prezentáciami o trendoch a nápadoch pre obmedzenú, ale starostlivo vybranú skupinu ľudí. Som presvedčený o jej koncepcii, že zabezpečí maximálnu úroveň kvality a orientácie na zákazníka s podporou siete profesionálných odborníkov a rád by som aktívne rozvíjal túto koncepciu a jej rozsah vplyvu." 

Andreas Blass
Andreas Blass
"V dnešnom globálnom svete a multikulturnej obchodnej spoločnosti sú profesionálna interakcia a názory na základné problémy zásadné pre progres a inovácie. Odborná Rada "GEN - Global Executive Network" to dokonale odráža , a je ideálnou platformou pre podporu a šírenie týchto hodnôt dôležitých pre úspech."  

Tom Coley
Tom Coley
"V neustále sa meniacom obchodnom svete, kde zložitosť rastie exponenciálne, je úloha GEN - Global Executive Network (GEN) ktorú hraje cez presne obsahovo naplnené eventy ideálna pre riešenie problému nespočetného množstva zmien v businesse prostredníctvom transferu poznatkov a sietí (networkingu)."

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Networking je dôležitý, a v rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach je nevyhnutný - každý si to už teraz uvedomuje. Kocepcia "GEN" je jedinečná a otvára úplne nové možnosti ako prísť do styku s inými ľuďmi v rovnakom odvetví, vo vhodnom kontexte. Bol som okúzlený týmto konceptom na mojej prvej Executive večeri. Som šťastný,že môžem prispievať mojími myšlienkami ako člen Odbornej rady." 

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"GEN - The Global Executive Network Events, mi dovolili , aby som sa dozvedel o aktuálnych trendoch rýchlo a bez komplikácií. Najmä výmeny s účastníkmi z najrôznejších priemyselných odvetví majú pre mňa nesmiernu hodnotu. Ako člen Rady, si užívam spoluprácu na budúcnosť orientovaných témach a inováciách."

Meinrad W. Zähner Meinrad W. Zähner
"The Global Executive Network" GEN "je jedinečnou platformou pre stretnutie sa s manažérmi a priemyslom bez barrier medzi odvetviami a s diskutovať s ľudmi v na rovnkej úrovni strategické obchodné problémy, trendy v priemysle, prevádzkové riešenia a rozšíriť svoje poznatky z konkurenčných príležitostí a výhod pre naše vlastne organizácie. GEN poskytuje ideálny spôsob pre výmenu odborných poznatkov, výkonné siete a time managementu."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Rýchlosť akou sú nové trendy zakomponované do eventov s velkou atraktivitou a presvedčivý obsah je to čo ma priťahuje na "GEN - Global Executive Network". Ako člena rady ma baví pracovať na návrhu eventov, ktoré ponúkajú skutočnú pridanú hodnotu a ladia s potrebami trhu." 

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Nikdy predtým nebol svet tak prepojený, a ešte nikdy sa svet nemenil rýchlejšie, než v súčasnosti. Otvorené, kooperatívné myslenie je základom pre úspešné pôsobenie v dnešnom podnikateľskom prostredí. Ako člen Odbornej rady v" GEN - Global Executive Network ", sa teším na rokovania s odborníkmi z rôznych odborov a dúfam, že prispejem k obohateniu poradného zboru sa svojimi širokými skúsenosťami v oblasti medzinárodného marketingu v popredných svetových FMCG spoločnostiach." 

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Intenzívna výmena poznatkov z prednášok a vytváranie sietí medzi účastníkmi s podobnými záujmami: to je najvhodnejšie a najpresvedčivejšia kombinácia. Neustále zdokonaľovanie prezentácií a rozvoj GEN - Global Executive Network koncepcie, na ktoré prispievam ako člen Odbornej Rady, zabezpečuje trvalú vysokú kvalitu akcií - eventov." 

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Priebežná optimalizácia vyžaduje dobre štruktúrovanú organizáciu s priestorom pre vývoj nových riešení. Podporujem myšlienku tohto fóra týkajúce sa prezentácie nových riešení a trendov v priemysle a personalistike s preukaznými analýzami v diskusiách a networkingu, pretože takto vytvorený impulz sa stáva hnacou silou pre pokračujúce inovácie a optimalizáciu v záujme oboch strán." 

Eike Martini Eike Martini
"GEN prepracovala myšlienku networkingu k dokonalosti a z vysoko profesionálnym prístupom prináša výhody pre každého účastníka. Čo ma fascinuje, je, že nikdy neviete vopred, kam sa diskusia bude uberať a čo si odnesiete so sebou domov. Vzhľadom k tomu, že sieť a myšlienky neustále rastú a tento proces je optimalizovaný priebežne ,som naozaj hrdý, že možem prispieť k tomuto úspechu."

Johannes Mller
Johannes Müller
"Sieťové myslenie je základom pre prácu v sieťach. Koncept GEN – The Global Executive Network spája obidve diely dohromady a je presne to čo ľudia, ktorý rozodujú a ľudia vo výkoných funkciách potrebujú. Ako expert v Odbornej rade aktívne prispievam k formovaniu tohoto konceptu."

Heike Flster
Heike Fölster
"Moja úplně prvá návšteva Global Executive Network eventu mi stačila k presvedčeniu,že idea a concept je správny. Nikde inde nenájdem tento ideálny mix výmeny skúseností,networkingu a využitia času:je to ideálne pre managerov. Ako členka Profesionálneho výboru, by som chcela pracovať na ďalšej expanzii tohoto koceptu."