The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Odborná rada Executive Dinner

Povinnosti Odbornej Rady

Odborná Rada GEN - Global Executive Network sleduje profesionálnu kvalitu eventov. Hlavnými cieľmi je spresniť obsah tém a rozpoznať nové trendy v ich počiatočných fázach tak, aby mohli byť rýchlo premietnuté do eventu. To znamená, že GEN - Global Events Executive Network eventy sú vždy veľmi relevantné vzľadom k situácii na trhu.

Odborná Rada bola založená v októbri 2006. Je zložená z manažérov z rôznych odborov, ktorí osvetľujú udalosti a témy z ich individuálnych hľadísk. GEN - Global Executive Network Events ťaží z mnohoročných skúseností profesionálnych členov Rady v celej rade priemyselných odvetví a koncentrácie ich know-how. Pravidelné stretnutia a doplnkové telefonické konferencie zabezpečujú efektívnu, rýchlu a cielenú spoluprácu.


Členovia Profesného výboru


Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Nikdy predtým nebol svet tak prepojený, a ešte nikdy sa svet nemenil rýchlejšie, než v súčasnosti. Otvorené, kooperatívné myslenie je základom pre úspešné pôsobenie v dnešnom podnikateľskom prostredí. Ako člen Odbornej rady v" GEN - Global Executive Network ", sa teším na rokovania s odborníkmi z rôznych odborov a dúfam, že prispejem k obohateniu poradného zboru sa svojimi širokými skúsenosťami v oblasti medzinárodného marketingu v popredných svetových FMCG spoločnostiach." 

Mark Day
Mark Day
"Obchodné hranice a bariéry už v obchodnom svete neexistujú a jediným obmedzením pre náš obchodný úspech je naše myslenie a schopnosť vytvárať a využívať budúcnosť pre naše organizácie. GEN - The Global Executive Network poskytuje obrovskú príležitosť pre podobne zmýšľajúcich manažérov stretnúť sa a motivovať ich myslenie a rozšíriť ichpohľad na možnosti , ktoré existujú pre konkurenčnú výhodu ich organizácií. Som hrdý na to byť členom Odbornej rady a pomáhať ďalej vylepšovať vynikajúce networkingové eventy, ktoré fungujú po celom svete."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Považujem GEN- The Global Executive Network za extrémne hodnotný nástroj pre business, pretože networking je jeho veľmi doležitou súčasťou. Tiež pomáha stretávať nových ľudí, komunikovať s nimi, podeliť sa o skúsenosti na njvyššiej úrovni, nachádzať nové kontakty a rozvíjať a udržiavať tie staré." 

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Páči sa mi nastavenie a myšlienka ktorá stojí za eventami od GEN - Global Executive Network a prezentáciami o trendoch a nápadoch pre obmedzenú, ale starostlivo vybranú skupinu ľudí. Som presvedčený o jej koncepcii, že zabezpečí maximálnu úroveň kvality a orientácie na zákazníka s podporou siete profesionálných odborníkov a rád by som aktívne rozvíjal túto koncepciu a jej rozsah vplyvu." 

EricClurfain Eric Clurfain
"Vo svete a trhoch hnaných kontinuálnou zmenou, rýchlosťou, inováciami a globalizáciou, vplyvní predstavitelia nadnárodných organizácií, viac ako inokedy potrebujú efektívne nástroje, ktoré im v okamihu môžu pomôcť orientovať sa v zložitosti ich podnikania tým, že získajú prístup k znalostiam aj z iných odvetví priemyslu a efektívne sa prepoja so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Jedná sa o jedinečné vlastnosti, ktoré GEN - Global Executive Network ponúka svojim členom prostredníctvom svojej exkluzívnej multikultúrnej platformy eventov."

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Keď som bol oslovený pripojiť sa ku sieti GEN - Global Executive Network, okamžite som bol pozitívny pre danú príležitosť vymeniť a porovnať si názory s obchodnými kolegami a taktiež prispieť mojími názormi. Ako aktívny člen teším sa na rozšírenie koncepcie."

Craig Ambler Craig Ambler
"Prístup GENu k networkingu je osviežujúca zmena. Nielen z hľadiska poznávania sa, ale aj preto, že priamo zaisťuje networking, zdieľanie skúseností v odbore apod. Osobne by som chcel zabezpečiť, aby naše priemyselné odvetvie a odborníci v ňom, mohli spolupracovať na a inovačnej platforme ,ktorú GEN poskytuje."

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Intenzívna výmena poznatkov z prednášok a vytváranie sietí medzi účastníkmi s podobnými záujmami: to je najvhodnejšie a najpresvedčivejšia kombinácia. Neustále zdokonaľovanie prezentácií a rozvoj GEN - Global Executive Network koncepcie, na ktoré prispievam ako člen Odbornej Rady, zabezpečuje trvalú vysokú kvalitu akcií - eventov." 

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Priebežná optimalizácia vyžaduje dobre štruktúrovanú organizáciu s priestorom pre vývoj nových riešení. Podporujem myšlienku tohto fóra týkajúce sa prezentácie nových riešení a trendov v priemysle a personalistike s preukaznými analýzami v diskusiách a networkingu, pretože takto vytvorený impulz sa stáva hnacou silou pre pokračujúce inovácie a optimalizáciu v záujme oboch strán." 

Philippe Signer Philippe Signer
"Ak sa trhy, zákaznícke potreby a očakávania neustále menia, stratégia a plánovacie predpoklady potrebujú časté aktualizácie a úpravy. Networking, výmena myšlienok medzi odvetviami priemyslu,inovácie a zdieľanie skúseností sú preto viac a viac dôležité. GEN-Global Executive Network je ideálnou platformou a inštitúciou."

Tom Coley
Tom Coley
"V neustále sa meniacom obchodnom svete, kde zložitosť rastie exponenciálne, je úloha GEN - Global Executive Network (GEN) ktorú hraje cez presne obsahovo naplnené eventy ideálna pre riešenie problému nespočetného množstva zmien v businesse prostredníctvom transferu poznatkov a sietí (networkingu)."

Johannes Mller
Johannes Müller
"Sieťové myslenie je základom pre prácu v sieťach. Koncept GEN – The Global Executive Network spája obidve diely dohromady a je presne to čo ľudia, ktorý rozodujú a ľudia vo výkoných funkciách potrebujú. Ako expert v Odbornej rade aktívne prispievam k formovaniu tohoto konceptu."

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"GEN - The Global Executive Network Events, mi dovolili , aby som sa dozvedel o aktuálnych trendoch rýchlo a bez komplikácií. Najmä výmeny s účastníkmi z najrôznejších priemyselných odvetví majú pre mňa nesmiernu hodnotu. Ako člen Rady, si užívam spoluprácu na budúcnosť orientovaných témach a inováciách."

Meinrad W. Zähner Meinrad W. Zähner
"The Global Executive Network" GEN "je jedinečnou platformou pre stretnutie sa s manažérmi a priemyslom bez barrier medzi odvetviami a s diskutovať s ľudmi v na rovnkej úrovni strategické obchodné problémy, trendy v priemysle, prevádzkové riešenia a rozšíriť svoje poznatky z konkurenčných príležitostí a výhod pre naše vlastne organizácie. GEN poskytuje ideálny spôsob pre výmenu odborných poznatkov, výkonné siete a time managementu."

Greg Serian Greg Serian
"GEN poskytuje na mieru prispôsobené prostredie a formát pre spoločnosti, aby mohli správne prezentovať svoje služby a produkty. Pre podniky je k dispozícii primeraná doba aby mohli efektívne spolupracovať s účastníkmi, z ktorých všetci sú skúsený profesionáli. Pridaným benefitom je tiež možnosť networkingu s rovnako zmýšľajúcimi rovesníkmi, klásť otázky a zdieľať nápady. Teším sa, že budem súčasťou tímu GEN a že posunieme GEN na ďalšiu úroveň."

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN - Global Executive Network vyvinula veľmi zaujímavý koncept eventov naprieč odvetviami , ktoré ponúkajú cenné možnosti pre profesionálny i osobný networking. Výmena skúseností s ostatnými manažérmi rozširuje moju víziu a pochopenie rôznych odvetví. Chcem prispieť do Odbornej Rady GEN - Global Executive Network tým, že obohatím multikultúrne, medzinárodné a medziodvetvové aspekty sietí, - tri vlastnosti, ktoré budú viac a viac dôležité, pretože globalizácia zohráva čoraz väčšiu úlohu v dnešnom podnikateľskom prostredí."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Rýchlosť akou sú nové trendy zakomponované do eventov s velkou atraktivitou a presvedčivý obsah je to čo ma priťahuje na "GEN - Global Executive Network". Ako člena rady ma baví pracovať na návrhu eventov, ktoré ponúkajú skutočnú pridanú hodnotu a ladia s potrebami trhu." 

Eike Martini Eike Martini
"GEN prepracovala myšlienku networkingu k dokonalosti a z vysoko profesionálnym prístupom prináša výhody pre každého účastníka. Čo ma fascinuje, je, že nikdy neviete vopred, kam sa diskusia bude uberať a čo si odnesiete so sebou domov. Vzhľadom k tomu, že sieť a myšlienky neustále rastú a tento proces je optimalizovaný priebežne ,som naozaj hrdý, že možem prispieť k tomuto úspechu."

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Networking je dôležitý, a v rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach je nevyhnutný - každý si to už teraz uvedomuje. Kocepcia "GEN" je jedinečná a otvára úplne nové možnosti ako prísť do styku s inými ľuďmi v rovnakom odvetví, vo vhodnom kontexte. Bol som okúzlený týmto konceptom na mojej prvej Executive večeri. Som šťastný,že môžem prispievať mojími myšlienkami ako člen Odbornej rady." 

Heike Flster
Heike Fölster
"Moja úplně prvá návšteva Global Executive Network eventu mi stačila k presvedčeniu,že idea a concept je správny. Nikde inde nenájdem tento ideálny mix výmeny skúseností,networkingu a využitia času:je to ideálne pre managerov. Ako členka Profesionálneho výboru, by som chcela pracovať na ďalšej expanzii tohoto koceptu." 

Andreas Blass
Andreas Blass
"V dnešnom globálnom svete a multikulturnej obchodnej spoločnosti sú profesionálna interakcia a názory na základné problémy zásadné pre progres a inovácie. Odborná Rada "GEN - Global Executive Network" to dokonale odráža , a je ideálnou platformou pre podporu a šírenie týchto hodnôt dôležitých pre úspech."